Voor een beter werking, gelieve het scherm te draaien (landscape)

Privacy policy

1. Hermic BV

Wij, Hermic BV, zijn een webshop die u producten aanbiedt zoals (o.a.) ijzerwerk, tuinartikelen. Wij dragen er zorg voor dat er op een verantwoordelijke wijze met uw gegevens wordt omgegaan. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij zullen er alles aan doen om uw persoonlijke gegeven privé te houden, zoals in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschreven staat. Welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken, leest u in deze privacyverklaring. We laten u daarbij weten hoelang we de gegevens bewaren, met welke partijen ze gedeeld worden en wat uw rechten zijn.

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, kunt u ons steeds telefonisch of per mail contacteren.

Verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens is:

Hermic BV
2370 Arendonk
+32 (0) 14 65 91 39
info@hermic.be
BTW Nr.: 0821.906.635

Onder Hermic BV vallen de volgende websites: hermic.be, hermic.nl, hermic.fr, hermic.eu

2. Doel & Juridische gronden

Wij verzamelen gegeven van u op grond van de contractuele overeenkomst tussen u en Hermic BV. Voorbeeld: om uw orders en/of offertes in goede orde te kunnen verwerken, hebben wij uw adresgegevens nodig.
Wij analyseren uw gedrag op onze website, om zo onze service zo goed mogelijk op u af te stemmen. Hiervoor verzamelen we gegeven op basis van 'gerechtvaardigde belangen', namelijk een commercieel belang. We verzamelen gegevens voor een account, voor contact via het contactformulier, acties, persoonlijk advies, bezoek van onze website, beveiliging, wifi en camera's.
We verwerken daarnaast ook persoonsgegevens aangezien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens met betrekking tot de BTW.

3. Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze onderlinge overeenkomst. Voorbeeld: de bezorger of leverancier die uw bestelling komt bezorgen, krijgt uw adresgegevens toegespeeld zodat er een correcte levering kan plaatsvinden.

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren uw account en bijbehorende gegevens totdat u ene verzoek indient om deze te verwijderen.

Om aan verplichtingen van de Belastingdienst te voldoen, bewaren wij administratief werk (facturen, betaalgegevens, bestelgegevens, …) 7 jaar lang.

Indien wij persoonsgegevens van u ontvangen, omdat u bij ons bedrijf solliciteert, reageert op een vacature of op een andere wijze interesse toont om werkzaamheden voor ons te verrichten, verwerken wij uw persoonsgegevens om u van gevraagde informatie te voorzien en contact te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt. De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, bewaren wij tot maximaal 4 weken na de sollicitatieprocedure. Hierna worden uw gegevens verwijderd. Indien wij deze gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor uw toestemming.

5. Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hermic BV. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u ter beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek ter inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hermic.be. We reageren zo snel mogelijk, en zeker binnen 4 weken, op uw verzoek.

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

6. Cookies

Op Hermic.be wordt gebruik gemaakt van cookies om de website te optimaliseren en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke delen van de website die u bezoekt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze artikelen beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze website te versnellen. Indien u dit wenst, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Daarnaast verschijnt er elke keer als u onze website bezoekt een pop-up scherm met de vraag of u cookies accepteert voor een optimaal gebruik van onze website. U kunt hier meteen het gebruik van cookies weigeren. Het weigeren van cookies op de door u bezochte website kan tot gevolg hebben dat u bepaalde gedeelten van de website niet te zien krijgt of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen wanneer u onze website bezoekt.

Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van cookies, kunt u steeds contact met ons opnemen.

7. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05-02-2019. De privacyverklaring kan steeds gewijzigd worden. Dit zal dan bekend worden op deze pagina. Indien u op de hoogte wilt blijven van onze privacyverklaring, raden wij u aan deze pagina regelmatig te lezen.