Voor een beter werking, gelieve het scherm te draaien (landscape)

Algemene voorwaarden

1. Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Hermic BV (hierna "de verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de ondernemer (hierna "de klant") met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde artikelen met de verkoper afsluit. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt overeengekomen.
1.2 Een ondernemer in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Sluiting overeenkomst

2.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde artikelomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.
2.2 De klant kan de bestelling op het online-bestelformulier invoeren. Daarbij gaat de klant, nadat hij/zij de gekozen artikelen in de virtuele winkelmand gezet heeft, door het klikken op de knop 'Bestelling plaatsen', een rechtelijk verplichte overeenkomst aan met betrekking tot de artikelen die zich in de winkelmand bevinden.
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant aanvaarden, door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging via email te bezorgen.
2.4 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen.
2.5 Het proces van het bestellen en het contact vinden doorgaans per email en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem aangegeven leveradres correct is, alsook de extra gegevens die hierbij vermeld worden (zoals het veld 'Opmerkingen' en 'Referentie' (van de bestelling).
2.6 Gegeven afmetingen en kleuren op deze website, zijn steeds bij benadering juist. Er kan dus steeds een licht verschil op de gegeven informatie / het gegeven beeldmateriaal zitten. Hier kan de verkoper niet aansprakelijk voor gesteld worden.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 Voor zover bij de artikelomschrijving van de aanbieder niets anders vermeld staat, gaat het bij de aangegeven prijs om een prijs per eenheid (excl. BTW). Eventuele verzendkosten dienen steeds na het plaatsen van de bestelling bepaald te worden. Deze worden steeds per email naar de klant gecommuniceerd, met de vraag tot goedkeuring. Na goedkeuring kan de betrokken bestelling in gang gezet worden voor levering.
3.2 De prijzen die in PDF versie worden doorgestuurd, zijn de prijzen die gangbaar zijn. Als er, om welke reden dan ook, een andere prijs wordt weergegeven op de website, zal de prijs die op de PDF-versie staat steeds de juiste prijs zijn (en zal ook als dusdanig gefactureerd worden).
3.3 Indien er onenigheid bestaat over een bepaalde prijs, dient dit door de klant steeds gemeld te worden alvorens de levering plaatsvindt.

4. Leverings-en verzendvoorwaarden

4.1 Voor zover niets ander is overeengekomen, vindt de levering van de bestelde goederen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering.
4.2 Indien de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.
4.3 Het is eveneens mogelijk om bestellingen zelf af te halen. De klant dient dit duidelijk te vermelden in het vakje 'Opmerkingen'  tijdens het doorsturen van de winkelmand.

5. Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

6. Toepasselijk recht, Bevoegde Rechter

Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats van het hoofkantoor van de verkoper. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Turnhout.